Wrzesień 4, 2018

KLASYKA JOGI

5 rodzajów poruszeń świadomości, które mogą być uciążliwe lub nieuciążliwe – TU

yoga makaranda – essence of Yoga – BARDZO OBSZERNY MATERIAŁ O PODSTAWACH KLASYCZNEJ JOGI PO ANGIELSKU